TURKİSH ARMY Bayraktar Mini UAV (Drone) TSK Baykar "MİNİ İHA V3"

TURKİSH ARMY Bayraktar Mini UAV (Drone) TSK Baykar "MİNİ İHA V3"

The V3 series of Bayraktar Mini IDHA, which has been operational since 2007, is now on the Turkish Army inventory. Enhanced features of the V3 series include:

– Intelligent stabilized camera with gyroscope support – Inertial fixed view, geographical position, body fixed and cage modes
– New generation autopilot system, integrated inertial sensors, barometer altimeter, speedometer, radio modem, configurable video transmitter system,
– New Type Ground Control Station System (3D Map Support, Camera location tracking, geo-coordinate tracking, atelettual stabilization, next generation interface)
– Built-in Auto-Direction Antenna System – 2-axis intelligent servo system, 360 degree infinite orientation, video receiver and encoder, radio modem
– User friendly interface – 3 axis control arm for quick function keys, semi-autonomous flight and camera control, durable computer system, touch screen, raster, vector, DTED, addressable dynamic map
– Route compliance and line of sight analysis
– GPS and GLONASS supported navigator

Bayraktar Mini İHA:
Bayraktar Mini İHA is the first national and original mini-class unmanned aerial vehicle that has been developed and produced by the Kale-Baykar partnership for the purpose of exploring and observing at close range day and night. The system was first used operationally by the Turkish Armed Forces in 2007. Land Forces Command, Special Forces, Gendarmerie Command, and Security Aviation. It also has the title of being the first nationally-sold national air-vehicle system in Republic history with the exports to Qatar in 2012. Delivered systems have over 100,000 flight divisions.

With a maximum flight range of 55km and a communication range of 15km, Bayraktar Mini RHA is able to fly at a speed of 6okm / hour and climb to maximum 4.oooft altitude. Operational altitude of 1.ooom and flight time of 6o-8oDk Bayraktar Mini URA was strengthened by brushless electric motor. The aircraft can be equipped with a two axis thermal camera or a two axis daytime vision camera with a wing opening of 2m and a body length of 1.2m.

——————————————————————————————————

2007 yılından bu yana operasyonel olarak kullanılan Bayraktar Mini İHA’ların V3 serisi de artık TSK envanterinde. V3 serisinin geliştirilmiş özellikleri arasında:

– Jiroskop destekli akıllı stabilize kamera – Ataletsel sabit bakış , coğrafi konum takibi, gövde sabit ve kafes modları
– Yeni nesil otopilot sistemi, entegre ataletsel sensörler, baro altimetre, hız ölçer, radyo modem, konfigüre edilebilir video verici sistemi,
– Yeni Tip Yer Kontrol İstasyonu Sistemi (3D Harita Desteği, Kamera yer takip modu, coğrafi koordinat takip, ataletsel stabilizasyon, yeni nesil arayüz, )
– Bütünleşik Otomatik Yönlenen Anten Sistemi – 2 eksen akıllı servo sistemi , 360 derece sonsuz yönelme, video alıcı ve enkoder, radyo modem
– Kullanıcı dostu arayüz – hızlı fonksiyon tuşları, yarı otonom uçuş ve kamera kontrolü için 3 eksen kumanda kolu, dayanıklı bilgisayar sistemi, dokunmatik ekran, raster, vektor, DTED, adres destekli dinamik harita
– Rota uygunluk ve görüş hattı analizi
– GPS ve GLONASS destekli seyrusefer yer almaktadır

Bayraktar Mini İHA:
Bayraktar Mini İHA, Kale-Baykar ortaklığı tarafından yakın menzil gece ve gündüz keşif ve gözlem maksatlı olarak geliştirilip üretilen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli ve özgün mini sınıfı insansız hava aracı. Sistem ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Havacılık tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 2012 yılında Katar’a gerçekleştirilen ihracatıyla Cumhuriyet tarihinde ilk yurtdışına satılmış milli hava aracı sistemi olma ünvanına da sahiptir. Teslim edilen sistemlerin 100,000 üzerinde uçuş sortisi bulunmaktadır.

Azami uçuş menzili 55km, haberleşme menzili ise 15km olarak verilen Bayraktar Mini İHA, saatte 6okm sürat ile uçabilmekte ve azami 4.oooft irtifaya tırmanabilmektedir. Operasyonel irtifası 1.ooom ve uçuş süresi 6o-8odk olarak verilen Bayraktar Mini İHA, fırçasız elektrik motoru ile güçlendirilmiştir. İki eksenli termal kamera veya yine iki eksenli gündüz görüş kamerası ile donatılabilen uçağın kanat açıklığı 2m, gövde uzunluğu ise 1.2m’dir.

Advertise Here

Free Email Updates
Get the latest content first.
We respect your privacy.

Racing Drones

Advertise Here

Military Drones 2019

Camera Drones For Adults

Advertise Here